ישיבה תורנית בית שאן

הישיבה התורנית בבית שאן הוקמה בהדרכת הרב דוד ג'יאמי שליט"א נשיא הישיבה, כדי להגדיל את התורה בצפון.

חינוך מתוך אמון

אנו מאמינים בתמימות, בטבע הפשוט הישראלי, בכך שיש לכל נער שייכות והתאמה לתורה ולרצון ה'. זהו היסוד

לכל לימוד התורה וקיום המצוות, ותפקידנו הוא לחשוף את האמת הזאת ולחנך על פיה. אנו מאמינים בתום וביושר

הפנימי ובשייכות העמוקה של כל נער אל התורה. עיקר תפקידנו הוא לפתח את הנקודה הזו בנפש הנער, שרוצה כל

כך בתורה ובמצוות, ששייכת לעולמה של תורה. לחנכו ליחס של חרדת קודש כלפי התורה והערצה לתורה ולחיי

קודש, לרבות תלמידי חכמים שהם מעבירי השמועה.

נפתחה ההרשמה ליום גיבוש והיכרות!

חוברת סיכומים של התלמידים בנושא חנוכה